Tuesday, November 17, 2020

Jak działają bankowe lokaty terminowe?

Lokaty terminowe są popularną formą inwestycji. Czym więc jest lokata terminowa i jakich funkcji należy w niej szukać?

Co to jest lokata terminowa i jak działa?

Lokata terminowa to inwestycja gotówkowa przechowywana w instytucji finansowej. Twoje pieniądze są inwestowane według ustalonej stopy procentowej przez określony czas lub okres. Lokaty terminowe mogą być inwestowane w bank, kasę oszczędnościową lub kasę kredytową.

Po zdeponowaniu pieniędzy klient rozumie, że są one dostępne przez z góry określony okres, który zwykle wynosi od 1 miesiąca do 5 lat, a stopa procentowa nie ulega zmianie w tym wyznaczonym okresie. Zazwyczaj pieniądze można wypłacić dopiero na koniec okresu - lub wcześniej, z nałożoną karą.

Lokaty terminowe są popularne wśród inwestorów, którzy preferują bezpieczeństwo kapitału i ustalony zwrot w przeciwieństwie do wahań, powiedzmy, rynku akcji. Wielu inwestorów korzysta również z lokat terminowych w ramach koszyka inwestycyjnego.

Kto oferuje bankowe lokaty terminowe?

Lokaty terminowe są oferowane przez zatwierdzone instytucje przyjmujące depozyty – z uwzględnieniem banków, kas oszczędnościowo-kredytowych i kas oszczędnościowo-kredytowych.

Jak ubiegać się o lokatę terminową?

Ubieganie się o lokatę terminową jest bardzo podobne do ubiegania się o normalne konto bankowe. Jeszcze łatwiej jest, jeśli już korzystasz z banku w tej instytucji! Gdy już zarezerwujesz kwotę pieniędzy, którą chcesz zainwestować, i stopę procentową, którą blokujesz, wystarczy wypełnić formularz. Można to zrobić online u coraz większej liczby instytucji. W przypadku niektórych uprawnionych klientów wniosek zostanie rozpatrzony bez wchodzenia do oddziału.

Jakie oprocentowanie oferują lokaty terminowe?

Najlepiej przed złożeniem depozytów warto zrobić samodzielny research, aby poznać minimalne, maksymalne i średnie stawki depozytów terminowych w bazie danych dotyczących lokat terminowych. Pamiętaj jednak, że stopy procentowe lokat terminowych często się zmieniają. Szczęśliwie online możesz porównać aktualne oprocentowanie lokat terminowych. I wypróbuj też kalkulator depozytów terminowych, aby dowiedzieć się, jakie mogą być Twoje oczekiwane zarobki.

Okres obowiązywania lokaty wynosi zwykle od jednego miesiąca do pięciu lat - musisz ustalić, jaki jest idealny okres posiadania dla twojej osobistej sytuacji. Weź pod uwagę również szanse na potrzebę dostępu do pieniędzy. Odnosi się to do okresu trwania inwestycji; chociaż nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, dlatego należy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo konieczności wcześniejszego dostępu do gotówki w zależności od wybranej inwestycji.